Рецоммендед, 2020

Избор Уредника

Дефиниција Сум и метод производа

Који је метод сума и производа:

Сум и Продуцт је метода која се примењује у једначини другог степена како би се пронашли њихови корени.

Метода сума и производа често се користи као алтернатива бхасариној формули, јер се састоји од једноставније и брже технике добијања жељених резултата.

Међутим, примена сума и производа у једначини 2. степена препоручује се само када су коефицијенти тога цели бројеви. Ако су, на пример, фракционисани, схема Бхаскара може бити лакша.

Како користити методу сума и производа

Да бисте користили ову технику морате применити две различите формуле:

Сум корена

Роот продуцт

Да би се пронашле вредности коефицијената а, б и ц, потребно је посматрати једначину 2. степена: ак2 + бк + ц = 0 .

Добијене вредности у к1 и к2 морају одговарати одговарајућем резултату збрајања и множења у обе формуле.

Пример:

У једначини 2. степена: к2 - 7к + 10 = 0

Сум корена

к1 + к2 = - (- 7) / 1

к1 + к2 = 7

Роот продуцт

к1 * к2 = 10/1

к1 * к2 = 10

Сада, из логичке дедукције, морате пронаћи два броја који збрајају до 7 и тај множени резултат у 10.

Дакле, бројне хипотезе које резултирају у производу 10 су:

1 * 10 = 10 или 2 * 5 = 10

Да би се знали исправни корени, морамо да проверимо суму. Међу расположивим опцијама је потврђено да су 2 и 5 тачни резултати, јер 2 + 5 = 7 .

На овај начин, налазимо да су корени почетне једначине к '= 2 и к' '= 5.

Када треба применити методу сума и производа?

Не користе се све једнаџбе 2. степена, које би омогућиле кориштење суме и производа. Ако није могуће пронаћи два броја која задовољавају и суму и формулу множења, онда је потребно користити други метод резолуције, као што је Бхаскара схема, на примјер.

Пример:

Једначина другог степена: к2 + 3к + 5 = 0

Сума коријена: к1 + к2 = -3/1 = -3

Коријенски производ: к1 * к2 = 5/1 = 5

У овом случају, корени који одговарају производу требају бити 5 и 1. Међутим, збир ових двију знаменки се разликује од -3. Дакле, постаје немогуће одредити корене једначине методом сума и производа.

Популарне Категорије

Top